Tel 0475-573755
GSM 06-10264635
info@bouwconsultancyroermond.nl

Bouwkundig tekenwerk, Ontwerp & Advies

Wilt u gaan verbouwen maar weet niet precies hoe dit aan te pakken neem dan contact met ons op.

Laat ons u hierbij helpen uw zorgen te verminderen.

Bouwkundig tekenwerk, Ontwerp en Advies:

-Inventariseren van (woon)wensen opdrachtgever

-Samenstellen van Programma van Eisen

-Brainstormen over de eerste ideeën

-ontwerpen met constructeur en eventuele adviseurs

 (Schetsontwerp, bestektekening, bouwkundige details, werktekeningen,   constructieberekeningen en/of –tekeningen).

-Plan toetsen aan Bouwbesluit c.q. eisen Gemeente

 (principe verzoek, Vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning en   aanvraag omgevingsvergunning)

-Opzetten van voorlopige kostenramingen en/of begrotingen