Tel 0475-573755
GSM 06-10264635
info@bouwconsultancyroermond.nl

Nieuws

In verband met de zomervakantie zijn wij:

Maandag 31-7 t/m Vrijdag 18-8 gesloten.
Maandag 21-08 staan wij weer klaar voor u!

CORONA:

Het Corona virus leidt tot veel vragen, niet alleen bij ons maar ook bij onze opdrachtgevers en bouwpartners waarmee Bouw Consultancy Roermond samenwerkt. Met dit bericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen van het Corona virus voor de werkzaamheden van Bouw Consultancy Roermond.

Veiligheid en gezondheid staan voorop

Wij houden de ontwikkelingen rondom het corona virus nauwlettend in de gaten. Omdat het om een gevaarlijk en besmettelijk virus gaat, doen wij onze uiterste best om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen. Tegelijkertijd blijven wij ons elke dag inzetten voor de uitvoering van onze projecten.  De veiligheid en gezondheid van ons, onze opdrachtgevers en partners staat voorop.

Impact op projecten beperken

Wij stellen daarom alles in het werk om de impact van het corona virus voor lopende en toekomstige projecten tot een minimum te beperken. Op dit moment is niet te voorzien hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke invloed het virus zal hebben op de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast kunnen meer ingrijpende maatregelen van de overheid volgen.

Wij houden u op de hoogte

Gezien de onzekere omstandigheden kunnen wij niet op voorhand uitsluiten dat in de toekomst hierdoor in sommige gevallen mogelijk problemen kunnen ontstaan. Als dat in de komende tijd bij onze projecten aan de orde is, zullen wij de betreffende partijen hierover zo spoedig mogelijk informeren. In onderling overleg zullen wij dan de verdere maatregelen bespreken om de gevolgen hiervan zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge√Įnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.