Tel 0475-573755
GSM 06-10264635
info@bouwconsultancyroermond.nl

Disclaimer

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.bouwconsultancyroermond.nl

Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de disclaimer.

AANSPRAKELIJKHEID

De op deze website getoonde informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie verandert of niet meer actueel is. Bouw Consultancy Roermond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website, de gevolgen van het gebruik ervan en/of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van deze website. Ook kan Bouw Consultancy Roermond niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouw Consultancy Roermond.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Bouw Consultancy Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via deze website. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zeer zorgvuldig behandeld. Bouw Consultancy Roermond zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden of verkopen aan derden en houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bouw Consultancy Roermond verwerkt de persoonsgegevens die zij via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult in formulieren op de website. De betreffende gegevens worden uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden opgeslagen en gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Bouw Consultancy Roermond verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren voor bezoekers. Om deze gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van Bouw Consultancy Roermond gemakkelijker te maken. In de instellingen van uw browser kunt u het gebruik van cookies aanpassen. In dat geval kunt u de meeste onderdelen van de website nog steeds bezoeken.
Op deze website zijn links opgenomen naar website van derden. Bouw Consultancy Roermond is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Bouw Consultancy Roermond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Op- of aanmerkingen op deze website kunt u altijd naar ons mailen, info@bouwconsultancyroermond.nl