Tel 0475-573755
GSM 06-10264635
info@bouwconsultancyroermond.nl

Vastgoedservice & Bouw

Gaat u bouwen of verbouwen en moet/wilt u controle en sturing hebben op de bouw door een opzichter die uw belangen voorop stelt? We controleren de aannemers op de prijs, inhoud van het bestek en de tekeningen. Verder houden we het gehele proces nauwlettend in de gaten en geven sturing waar nodig. Tevens zorgen we voor een duidelijke communicatie en terugkoppeling naar u als opdrachtgever. Dit om ervoor te zorgen dat u niet wordt verrast wordt met problemen tijdens of na de uitvoering. Dit geeft namelijk stress en leidt vaak tot onnodige faalkosten. Onze sterke punten zijn: onafhankelijk, aandacht voor kwaliteit, veiligheid, planning, aandacht voor het beoogde resultaat van de klant.

Bouwprojectmanagement (directievoering en bouwbegeleiding):
Deze divisie heeft als doel onze opdrachtgever, particulieren en bedrijven, te begeleiden en te ontzorgen tijdens het bouwproject, vanaf uitvoering tot aan oplevering, en alle facetten die daarbij komen kijken, o.a.:

-Het verzorgen van de aanbesteding inclusief aanwijzing op locatie

-Het adviseren aan de opdrachtgever inzake in te zetten aannemer,  onderaannemers en leveranciers

-Het verstrekken van de bouwopdracht

-Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de  uitvoering

-Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van het project conform het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

-Het fungeren als aanspreekpunt voor de aannemer op de bouwplaats

-Erop toezien dat het werk overeenkomstig het TO en tekeningen wordt  uitgevoerd

-Het geven van orders en aanwijzingen

-Het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de  gestelde tijd en overeenkomstig de vastgestelde werk- en detailplanning

-Het toezien op de kwaliteit en indien nodig, preventief instrueren van de  uitvoering

-Het toezien op de naleving van de veiligheid op de bouwplaats

-De visuele controle op de montage van de constructie en installaties

-De visuele beoordeling van constructie/installatietekeningen

-Het leiden en administratief afhandelen van de ingebruikneming c.q. de  oplevering

-Het opleveren met de opdrachtgever en aannemer en het opstellen en  verspreiden van het proces verbaal van oplevering naar de betrokken  partijen

Het hele bouwproces wordt uit handen genomen, met als doel om samen een kwalitatief goed eindresultaat te behalen, binnen tijd en budget.